Ανέμη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Βιβλιοθήκη

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης-Βιβλιοθήκη

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Βιβλιοθήκες

Ιόνιο Πανεπιστήμιο-Βιβλιοθήκη

Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Βιβλιοθήκη

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-Βιβλιοθήκη

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Βιβλιοθήκη

Πανεπιστήμιο Κρήτης -Βιβλιοθήκη

Πάντειο Πανεπιστήμιο-Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων

Γεννάδιος Βιβλιοθήκη

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Chaussures Homme J.M. Weston