Ακαδημία Αθηνών

Βιβλιολογικό Εργαστήρι "Φίλιππος Ηλιού" - Μουσείο Μπενάκη

Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας & Τεκμηρίωσης Βόλου

Εθνική Πινακοθήκη

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ.)

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.)

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.)

Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία

Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης

Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού-Περιοδικό Μνήμων

Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας (Ε.Μ.Ι.Α.Ν.)

Εταιρεία Μελέτης της Ιστοριογραφίας & Θεωρίας της Ιστορίας-Περιοδικό Historein

Ίδρυμα Ανδρέα Γ. Παπανδρέου

Ίδρυμα Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης

Ίδρυμα Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών-Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη

Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς

Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας (Μ.Ι.Ε.Τ.)

Μουσείο Μπενάκη

Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Άη Στράτη

Όμιλος Μελέτης Ιστορίας & Κοινωνίας (Ο.Μ.Ι.Κ.)

British School of Athens

Ecole Francais d’ Athenes

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

International Association of Labour History Institutions (I.A.L.H.I.)  

International Institute of Social History (I.I.S.H.)

Social History Portal

Air Jordan 1