Αναθέτουσα Αρχή: Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, Πλατεία Ελευθερίας 1, 10553 Αθήνα, Τηλ: +30 210 3223062, ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL303, ιστοσελίδα: https://www.askiweb.eu/index.php/el/, email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. 2. Φύση της σύμβασης: Η σύμβαση αφορά ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός: 218.942,40 ΕΥΡΩ (αρχικός προϋπολογισμός: 176.566,45 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για ««ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1967-1974)» - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΣΚΙ» (CPV 72000000, 79999100, 30200000).  
 

ΈΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Περίληψη προκήρυξης (αρχείο pdf)

Αναλυτική προκήρυξη (αρχείο pdf)