Όταν το 1999, στο πρώτο τεύχος του Αρχειοτάξιου, ο Φίλιππος Ηλιού μνημόνευε -κάτω από τον τίτλο «Ανοικτά Αρχεία»- τις διαδρομές που οδήγησαν στην ίδρυση των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, αναφερόταν με σαφήνεια σ’ αυτό που σήμερα στα ΑΣΚΙ εξακολουθούμε να ονομάζουμε «αρχείο κορμού». Πρόκειται για το τμήμα του Αρχείου του ΚΚΕ που πέρασε στην κατοχή του ΚΚΕ Εσωτερικού μετά τη διάσπαση του κόμματος το 1968 και φιλοξενήθηκε για πολλά χρόνια στα Σκόπια με τη φροντίδα του Αλέκου Παπαπαναγιώτου. Το κομματικό αρχείο συνοδευόταν ήδη, πριν το ταξίδι του προς την Αθήνα, από το αρχείο του Ραδιοφωνικού Σταθμού Ελεύθερη Ελλάδα/ Φωνή της Αλήθειας, βιβλία και συλλογές εντύπων καθώς και άλλες μικρές θεματικές αρχειακές ενότητες. Μαζί με το Αρχείο του ΚΚΕ Εσωτερικού που εκχωρήθηκε από την Ε.ΑΡ, συγκρότησαν τον πρώτο πυρήνα των συλλογών των ΑΣΚΙ.

Τα «Ανοιχτά Αρχεία» μπόρεσαν να γίνουν πραγματικότητα ως συνέπεια της πολιτικής τομής που έφερε η διάσπαση του ΚΚΕ. Αντίστοιχα, τα αρχεία και οι συλλογές διευρύνθηκαν γιατί τα ΑΣΚΙ διαμόρφωσαν διαφανείς όρους λειτουργίας και κέρδισαν την εμπιστοσύνη όλων. Σήμερα τα δύο αρχειοστάσια της εταιρείας φιλοξενούν 520 γραμμικά μέτρα αρχειακών τεκμηρίων και διακρίνονται σε τεσσερις μεγάλες κατηγορίες:

Αρχεία πολιτικών κομμάτων και πολιτικών νεολαιών

Αρχεία συνδικαλιστικών ενώσεων, σωματείων και άλλων φορέων

Προσωπικά αρχεία και συλλογές

Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να λειτουργεί πρόγραμμα ψηφιοθέτησης των αρχειακών τεκμηρίων –με προτεραιότητα σε όσα παρά τη συντήρηση εμφανίζουν πολλές φθορές. Επίσης, στον ιστότοπο των ΑΣΚΙ είναι προσβάσιμες διάφορες αρχειακές σειρές και ψηφιακά αρχεία.